Skip to content

Löpskolning och löpteknik i Göteborg

November 4, 2012

Att se sig själv springa blir en aha-upplevelse för många. Från sidan får vi en tydlig bild av hållningen, armpendlingen och fotisättningen.

För att kunna springa med bra teknik krävs att du vet vilka rörelser du bör sträva mot och att du kan koordinera dina rörelser. Liknelsen med att tygla en häst är inte alls dum. Att lära sig springa med bra löpteknik är som att vara ryttare och häst på samma gång.

Hösten och vintern är lämplig tid att syssla med finjusteringar av löptekniken. Om det är svårt att hitta njutningen i löpupplevelsen på grund av kyla, väta och mörker kan arbetet med förbättring av löptekniken hjälpa till att hålla löpintresset uppe. Och, vilket du snart kommer att märka, dessutom kommer din löpning få en ordentlig skjuss tack vare den förbättrade tekniken. Det är inte alls omöjligt att du efter några veckors arbete med löptekniken kommer att uppleva en helt annan löpkänsla med driv, spänst och flyt. Svårast är att springa med bra teknik – och samtidigt springa avslappnat, från topp till tå. Det är överkurs men också där magin i löprörelsen ligger.

Sett framifrån blir armpendlingen och fotisättningen tydlig. Foto: Fredrik Ö

Alla har vi små egenheter i våra personliga löpstilar, saker som kan se märkliga ut när vi ser dem återuppspelade i videokameran. Men det är bra att se sig själv utifrån: hur fotisättningen sker; hur armpendlingen ser ut; huruvida kroppshållningen är rak eller krokig, eller huruvida rörelserna ser stela eller avslappnade ut.

Många som kommer till mig vill ha hjälp med främst löptekniken. Första lektionen brukar vi alltid ägna åt detta. Vi går igenom varje liten sak du kan justera medan du springer, från topp till tå. För att kunna springa med bra teknik krävs emellertid även rörlighet och styrka. Därför poängterar jag vikten av att även få in en rutin på ett par bra komplementövningar, för bättre muskelbalans och dynamisk styrka. Sist går vi igenom löparspecifika stretchövningar.

Min variant av löpcoaching handlar emellertid inte enbart om teknik. Förbättrad löpteknik är en av flera saker man kan arbeta med för att få långsiktig hållbarhet i löpningen. Det svåra med löpning är att inte enbart springa, för även om det är själva löpningen som är roligast är det viktigt att lära sig se löpningen som en del av en helhet. Vi talar också om vilka bilder vi har av löpning, vårt ‘löparjag’ och vad löpning bör vara, alternativt vad löpning kan vara.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: